Konstruktion

Vi hjälper dig även med konstruktionen

Hög teknisk kunskap och mångårig erfarenhet har resulterat i en enorm bredd med en gedigen kompetensbank inom flertalet olika konstruktionsverktyg. Vi jobbar nära er och tar gemensamt fram de tekniska lösningarna.

Våra konstruktörer jobbar inom flera branscher, vilket ger goda synergieffekter för er. Vi utför beräkningar och konstruktioner inom el och mekanik.

Konsultation

Vi är ett kunskapsföretag med möjlighet att hjälpa er fram till de rätta lösningarna, Oavsett om de är av det enklare eller mer komplicerade slaget.

Konstruktion

Vi är ett kunskapsföretag med möjlighet att hjälpa er fram till de rätta lösningarna, Oavsett om de är av det enklare eller mer komplicerade slaget.

Robotteknik

Vi jobbar med automatiserade tillverknings- och monteringslinjer där robotar är en flexibel lösning. Lösningarna vi arbetar fram är unika utefter kundens behov. 

Programmering

Vi har lång erfarenhet av att jobba med olika system som finns på marknaden.

Montage & installation

Vi utvecklar, konstruerar och bygger kompletta produktionsutrustningar.