_A739592.jpg

 VÅR POLICY

Kopia av Your Partner in Automation (4).
_A739500.jpg
Kopia av Your Partner in Automation (4).

Automationsteknik skall alltid ge kunderna den bästa tänkbara supporten genom att ha en flexibel organisation.​

Kopia av Your Partner in Automation (4).
Kopia av Your Partner in Automation (4).

Automationsteknik skall utveckla framtidens automationslösningar med hög kvalitet vilket ökar livslängden på kundernas investeringar samtidigt som det sparar miljön.

AT-aug2018-52.jpg
Kopia av Your Partner in Automation (4).
_A739429.jpg

Automationsteknik skall vara en attraktiv arbetsplats genom att vi ständigt utvecklar våra medarbetare och därigenom företaget.