Robotteknik

Robotteknikrobot2

Vi gör allt från en mindre del i ett projekt till en "Turn-Key" lösning. Systemlösningar med robot är ofta komplicerade eftersom varje kund har sitt specifika behov. Vi jobbar med automatiserade tillverknings- och monteringslinjer där robotar är en flexibel lösning. Lösningarna vi arbetar fram är unika utefter kundens behov. 

Vår styrka är att vi är vana vid att jobba i olika branscher som trä-, verkstads- och livsmedelsindustrin, vilket ger goda synergieffekter för våra kunder. I våra system använder vi ofta visionsystem för detektera och positionera detaljer.