Om oss

Om oss

Automationsteknik startade 1994 och ingår sedan 1997 i Levinsgruppen. Verksamheten drivs i huvudsak från Levinsgruppens huvudkontor i Hässleholm. Vi är den kompletta leverantören och utför allt från tekniska konsulttjänster till en färdig produkt.

Företaget har runt 35 fast anställda ingenjörer och tekniker.

Affärsidé
Genom att vara en attraktiv arbetsplats med hög kompetens ska vi utveckla framtidens kompletta automationssystem i både process- och industriautomation och med professionella insatser åtgärda akuta produktionsproblem.

Vår strategi är att vara en partner som skapar kundfördelar genom innovativa lösningar vilket också skapar konkurrensfördel för oss och kunden.

Vårt mål är att på ett energibesparande sätt utveckla de bästa automationslösningarna i en bra och stimulerande arbetsmiljö och därigenom överträffa våra kunders förväntan.

Certifierat ledningssystem
Vi har ett ledningssystem för kvalitet och miljö som vi lever efter och vi uppfyller kraven i
SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.
Ledningssystemet omfattar försäljning, konsultation, konstruktion, programmering, montering, installation, driftsättning och service inom automation.
Vi arbetar ständigt med att förbättra arbetssättet i våra processer och på så sätt kontinuerligt utveckla verksamheten.

 

Policy

Automationsteknik arbetar för att hålla träffade överenskommelser och utfästelser. Vi arbetar ständigt för att inhämta och ta hänsyn till våra kunders nuvarande och kommande krav samt även önskemål inom kvalitets- och miljöområdet.
Vår öppenhet och kompetens skapar förtroende hos våra kunder.

Automationsteknik

  • skall utveckla framtidens automationslösningar med hög kvalitet vilket ökar livslängden på kundernas investeringar samtidigt som det sparar miljön.
  • skall vara en attraktiv arbetsplats genom att vi ständigt utvecklar våra medarbetare och därigenom företaget.
  • skall alltid ge kunderna den bästa tänkbara supporten genom att ha en flexibel organisation.
  • minst lever upp till gällande lagar och förordningar.

Jonas Fischer
VD