Helsingborgs nya vattentorn

Automationsteknik har fått äran att leverera styrsystemet till Helsingborgs nya vattentorn.

Vattentornet byggs för att trygga den framtida vattendistributionen i nordvästra Skåne och har en nydanande arkitektur som för tankarna till en modern akvedukt. Vattentornet kommer att bli 40 meter högt och bestå av en ring av betong med 90 meters diameter som vilar på 24 betongpelare.

Vattnet kommer att strömma genom ringen och på det sättet får man en god omsättning av vattenvolymen. Planerad byggstart är i mars 2018 och det nya vattentornet beräknas tas i drift 2020. Helsingborgs stads befintliga vattentorn på Fredriksdal, byggt 1962, kommer fortsätta att vara i drift även när det nya vattentornet är på plats.

Arkitektskiss: Wingårdhs, källa: NSVA