Automationsteknik byter visuell identitet och byter logga

Automationsteknik får en ny visuell identitet som i form och funktion är mer samtida och som speglar Automationsteknik som företag. Vi har redan börjat rulla ut logotypen på hemsida och sociala medier men implementeringen kommer att löpa under ett par månader för att bli så ekonomiskt klok som möjligt.

Samma företag i en modernare kostym.

Den grafiska profilen har tagits fram tillsammans med Graphoteket i Hässleholm