Spaljisten och Automationsteknik förlänger framgångsrikt samarbetet inom automatisering

På bild: Florim Mustafa, VD Spaljisten och Jonas Fischer, VD Automationsteknik

Spaljisten och Automationsteknik ingår ett treårigt partnersamarbete där Automationsteknik kommer att leverera flera projekt inom de kommande tre åren inom automation.

Vi fortsätter ett redan långsiktigt affärsmässigt samarbete som började redan 2008 och som är främjande för båda parter när det gäller lönsam tillväxt och konkurrenskraft på marknaden. Genom affären kommer vi tillsammans att hitta nya sätt att utveckla och förbättra vårt samarbete. Jag är övertygad om att både Spaljisten och Automationsteknik kommer kunna möta dagens och framtidens krav från marknaden i våra båda branscher genom detta samarbete. Med detta partnersamarbete säkerställer vi också vår expansion som vi har som mål de kommande åren, säger Automationstekniks VD Jonas Fischer.

Spaljisten har de senaste åren gått från en ”turn-around” till att investera för tillväxt och står väl rustade inför framtiden. Nu tar vi nästa steg då vi skall bygga för framtiden med målsättningen att skapa tillväxt och effektivisera genom automatisering och digitalisering av våra processer, till en början inom packning. Spaljisten har en mångårig affärsrelation med Automationsteknik och vi känner varandra väl. Därför känns det som ett naturligt steg att knyta dem till oss ännu närmare genom ett partnersavtal som kommer gynna oss båda. För vår del handlar det om att säkra den kompetens som Automationsteknik besitter och genomföra kostnadseffektiva lösningar, säger Florim Mustafa VD på Spaljisten.

För Spaljisten och Automationsteknik är det en fantastisk möjlighet att fortsätta vår utveckling och genom detta kommer vi ligga långt framme när det gäller pack- och palleteringslösningar inom träindustrin.

Spaljisten bemästrar konsten av att foliera. Vi har kapaciteten och förmågan att tillverka allt från enklare småskaliga produktioner till komplexa möbelkonstruktioner i mycket stora volymer.

Automationsteknik är ett företag som utför allt från tekniska konsulttjänster till “Turn-Key”-lösningar med huvudområde inom process-, trä-, verkstads- och livsmedelsindustrin.

Industrinatten 25 april

Onsdagen 25 april deltar Levinsgruppen i Industrinatten, ett arrangemang som ska locka framtida arbetskraft till regionens industri- och teknikföretag.

Årets mässa hålls i Optimera Tennishallen i Hässleholm där representanter från Levins, Automationsteknik och El- & Styrteknik finns på plats med tävling och för att visa vad vi arbetar med samt svara på frågor om t.ex. hur det är att arbeta inom våra yrkesområden, praktikmöjligheter, utbildningskrav etc.

Efter mässan kommer de som vill se mer av Levinsgruppen med buss till Levinshuset i Hässleholm där vi bjuder på fika och presenterar företagen lite mer ingående och visar några spännande projekt vi är med och genomför. Efter presentationen blir det en liten rundvandring i lokalerna innan det är dags för avrundning och återfärd till Tennishallen där det bjuds på mat och underhållning.