Robotteknik​

Vi har expertis inom robotteknik

Vi gör allt från en mindre del i ett projekt till en ”Turn-Key” lösning.

Systemlösningar med robot är ofta komplicerade eftersom varje kund har sitt specifika behov. Vi jobbar med automatiserade tillverknings- och monteringslinjer där robotar är en flexibel lösning.

Lösningarna vi arbetar fram är unika utefter kundens behov. 

Konsultation

Vi är ett kunskapsföretag med möjlighet att hjälpa er fram till de rätta lösningarna, Oavsett om de är av det enklare eller mer komplicerade slaget.

Konstruktion

Vi är ett kunskapsföretag med möjlighet att hjälpa er fram till de rätta lösningarna, Oavsett om de är av det enklare eller mer komplicerade slaget.

Robotteknik

Vi jobbar med automatiserade tillverknings- och monteringslinjer där robotar är en flexibel lösning. Lösningarna vi arbetar fram är unika utefter kundens behov. 

Programmering

Vi har lång erfarenhet av att jobba med olika system som finns på marknaden.

Montage & installation

Vi utvecklar, konstruerar och bygger kompletta produktionsutrustningar.