Montage & installation

Vi hjälper dig att montera och installera

Vi utvecklar, konstruerar och bygger kompletta produktionsutrustningar. Företrädesvis jobbar vi med robotar men vi bygger även specialmaskiner när standardutrustningar inte finns på marknaden.

Utrustningarna monteras och testkörs i vår montagehall för leveransgodkännande av er. Därefter sker leverans till er fabrik följt av slutmontage, driftsättning samt slutgodkännande.

Konsultation

Vi är ett kunskapsföretag med möjlighet att hjälpa er fram till de rätta lösningarna, Oavsett om de är av det enklare eller mer komplicerade slaget.

Konstruktion

Vi är ett kunskapsföretag med möjlighet att hjälpa er fram till de rätta lösningarna, Oavsett om de är av det enklare eller mer komplicerade slaget.

Robotteknik

Vi jobbar med automatiserade tillverknings- och monteringslinjer där robotar är en flexibel lösning. Lösningarna vi arbetar fram är unika utefter kundens behov. 

Programmering

Vi har lång erfarenhet av att jobba med olika system som finns på marknaden.

Montage & installation

Vi utvecklar, konstruerar och bygger kompletta produktionsutrustningar.