What personal information do we collect? Why? And how long?

Purpose

Stored ground

Categories of personal data

Stored time

customers

In order to manage your orders and purchases

Contractual obligations according to Automation Technology's general sales terms

 • Contact information eg name, mailing address, email address

 • Account Information

 • Identification number

 • Ordering Information

 • Payment information eg card number and card holder

 • Financial information

Seven years after your order is paid and delivered or, if the warranty period for purchased product or service is longer, after that period has expired.

To handle cases that come in to customer service and other support functions

Justified interest

 • Contact information eg telephone number and email address

 • Account Information

 • Identification number

 • Order information such as order number, purchased products and delivery time

 • Payment information such as payment method

 • User generated data

 • Employment or membership that qualifies for benefits

 • Correspondence and other information about support matters such as technical information about the customer's equipment

Seven years after the last contact in the case or, if the warranty period for the product or service to which the case relates is longer, after that period has expired.

To fulfill legal obligations such as requirements in the Accounting Act, product liability and protection of your personal data in our systems.

Legal obligation

 • Contact information eg name and address

 • Account Information

 • Identifikationsnumme

 • Order information such as date of purchase

 • payment details

 • Correspondence and other information about support matters

As long as we are obliged to save the data in accordance with the applicable law or government decision.

To prevent abuse and prevent, prevent and investigate crimes within the framework of our operations

Justified interest

 • Contact information eg names and telephone numbers

 • Account Information

 • Identification number

 • Order information e.g. ordered goods

 • Payment information such as payment method

 • User generated data e.g. click and visit history

During the time necessary checks are performed. If the processing leads to the police report, the data will be saved as long as it is necessary to complete the report and to establish, defend or make legal claim.

Suppliers and subcontractors

For us to be able to make payments or contact you in one way or another so that you can effectively carry out your assignment or offer your product or service.

Execute agreements

 • Contact information eg. name, telephone number and
  E-mail address

 • Payment details

 • Correspondence and other information about support matters

As long as we are obliged to save the data in accordance with the applicable law or government decision.

Employees

To manage employment administration and salaries.

Legal obligation

 • Contact information eg names and telephone numbers

 • Account Information

 • Identification number

 • In some cases trade union membership (consent)

Ten years after employment ended

Employees' relatives

In order to be able to notify employees' relatives in the event of illness or accident

Consent to the processing of personal data

 • Contact information eg names and telephone numbers

For termination of employment or requested change.

Jobseekers

To handle applications and personal data during recruitment.

Consent to the processing of personal data

 • Contact information eg names and telephone numbers

 • CV

 • Personal letter

The application and personal data in it are saved for two years with the support of legal obligation. The application documents for those who ultimately receive the service will be preserved in our archive, supported by legal obligation.

Other contacts/stakeholders

To maintain contacts with government officials or other stakeholders

Justified interest

 • Contact information eg name and address

 • Company information or similar

 • Role

 • Correspondence and other information regarding the company's interests

 • Payment details

 • Correspondence and other information about support matters

As long as we are obliged to save the data according to applicable law or authority's decision.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Automationsteknik kan komma att dela dina uppgifter med tredje part som är personuppgiftsbiträden till företagen ingående i Levinsgruppen, dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund/anställd.

Automationsteknik kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att Automationsteknik ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

Automationsteknik kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

 

Beroende på vilka kontakter du har haft med Automationsteknik kan företaget lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

 • Andra bolag inom Levinsgruppen som agerar personuppgiftsbiträde till Automationsteknik för vi ska kunna uppfylla de olika ändamålen som anges i denna policy. De lagliga grunderna för överföringen till våra koncernbolag är desamma som för vår egen behandling.

 • Statliga myndigheter, såsom Polismyndigheten eller Skatteverket, som vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till enligt lag eller myndighetsbeslut eller som vi lämnar ut personuppgifter till pga. misstanke om brott eller försök till brott. De kategorier av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, kontoinformation, orderinformation, betalningsuppgifter, användargenererade data och videoinspelningar baserat på rättslig förpliktelse som åligger Automationsteknik eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

Om du lägger en beställning eller genomför köp från Automationsteknik kan vi dessutom lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare inom ramen för hantering av dina beställningar och köp baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund:

 • Leverantörer, tillverkare, distributörer och underleverantörer av produkter och tjänster som Automationsteknik säljer som bland annat tillhandahåller produkterna och tjänsterna samt hjälper oss med supporttjänster såsom underhåll, reparation och kassering av returnerade produkter. Uppgifterna som lämnas är kontaktuppgifter och orderinformation.

 • Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter och tjänster till dig. Vi lämnar ut kontaktuppgifter och orderinformation till dessa mottagare.

 • Försäkringsgivare som tillhandahåller försäkringar för vissa av våra produkter och tjänster.

 • Samarbetspartners och leverantörer av betalningslösningar, t.ex. kortinlösande företag, banker, kreditinstitut och andra finansiella aktörer, som ser till att du kan genomföra betalningar och erbjuder dig olika finansieringslösningar. Uppgifterna som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer och betalningsuppgifter.

 • Kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsföretag eller banker som förser oss med underlag för att vi ska kunna säkerställa din betalningsförmåga, t.ex. kreditupplysningar, när du ansöker om kredit inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. Den uppgift som lämnas ut är identifikationsnummer.

 • Företag som tillhandahåller finansiella tjänster såsom reskontra och inkassoverksamhet som säkerställer att Automationsteknik får betalt för levererade produkter och tjänster inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. De av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, orderinformation och betalningsuppgifter.

Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

Den senast uppdaterade versionen av Automationstekniks integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

Automationsteknik har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på företagets webbplats.

Övrigt

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på de webbplatser Automationsteknik verkar på kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast till för informationssyfte. Eftersom Levins saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material tar företaget därför inte ansvar för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Tillgång, rättelse och radering till/av dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar, vidare har du rätt att begära rättelse om någon uppgift är felaktig. Om du vill ha ut ett registerutdrag mer än en gång om året så tar vi ut en mindre administrativ kostnad. Under vissa omständigheter kan du få dina personuppgifter raderade, till exempel om du inte givit samtycke eller återkallat ditt samtycke.

För frågor angående vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta vårt dataskyddsombud via växelnumret:

+46 (0) 10-472 02 00

dataskyddsombud@levinsgruppen.se.

+46 (0)10-472 02 50

Bäckhagsvägen 1
281 33 Hässleholm

 • YouTube
 • Instagram

A Company in

levinsgruppen 2009-07-01_b600px.png

©2020 Automationsteknik