Vilka personuppgifter samlar vi? Varför? Och hur länge?

Ändamål

Lagrid grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

Kunder

För att kunna hantera dina beställningar och köp

Avtalsförpliktelser enligt Automations-tekniks allmänna försäljningsvillkor

 • Kontaktuppgifter t.ex. namn, postadress, e-postadress

 • Kontoinformation

 • Identifikationsnummer

 • Orderinformation

 • Betalningsuppgifter t.ex. kortnummer och kortinnehavare

 • Finansiell information

Sju år efter att din beställning är betald och levererad eller, om garantiperioden för köpt produkt eller tjänst är längre, efter att den perioden har löpt ut.

För att hantera ärenden som kommer in till kundtjänst och andra support-funktioner

Berättigat intresse

 • Kontaktuppgifter t.ex. telefonnummer och e-postadress

 • Kontoinformation

 • Identifikationsnummer

 • Orderinformation såsom ordernummer, köpta produkter och leveranstidpunkt

 • Betalningsuppgifter såsom betalsätt

 • Användargenererade data

 • Anställning eller medlemskap som berättigar till förmåner

 • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom teknisk information om kundens utrustning

Sju år efter den senaste kontakten i ärendet eller, om garantiperioden för produkt eller tjänst som ärendet avser är längre, efter att den perioden har löpt ut.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser såsom krav i bokföringslagen, produktansvar samt skydd av dina personuppgifter i våra system.

Rättslig förpliktelse

 • Kontaktuppgifter t.ex. namn och adress

 • Kontoinformation

 • Identifikationsnumme

 • Orderinformation såsom datum för köp

 • Betalningsuppgifter

 • Korrespondens och annan information om supportärenden

Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut.

För att förhindra missbruk samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet

Berättigat intresse

 • Kontaktuppgifter t.ex. namn och telefonnummer

 • Kontoinformation

 • Identifikationsnummer

 • Orderinformation t.ex. beställda varor

 • Betalningsuppgifter såsom betalsätt

 • Användargenererade data t.ex. klick- och besökshistorik

Under tiden som nödvändiga kontroller utförs. Om behandlingen leder till polisanmälan kommer uppgifterna att sparas så länge det krävs för att fullfölja anmälan och fastställa, försvara eller göra gällande det rättsliga anspråket.

Leverantörer och underleverantörer

För att vi ska kunna göra utbetalningar eller kontakta dig på ett eller annat sätt så att du effektivt ska kunna utföra ditt uppdrag eller erbjuda din produkt eller tjänst.

Fullgöra avtal

 • Kontaktuppgifter t. ex. namn, telefonnummer och
  e-postadress

 • Betalningsuppgifter

 • Korrespondens och annan information om supportärenden

Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut.

Medarbetare

För att hantera anställningsadministration och löner.

Rättslig förpliktelse

 • Kontaktuppgifter t.ex. namn och telefonnummer

 • Kontoinformation

 • Identifikationsnummer

 • I vissa fall facktillhörighet (samtycke)

Tio år efter avslutad anställning

Medarbetares anhörig

För att i händelse av sjukdom eller olycka kunna meddela anställdas anhöriga

Samtycke till hantering av personuppgifter

 • Kontaktuppgifter t.ex. namn och telefonnummer

Till anställnings upphörande eller begärd ändring.

Arbetssökande

För att hantera ansökningar och personuppgifter vid rekrytering.

Samtycke till hantering av personuppgifter

 • Kontaktuppgifter t.ex. namn och telefonnummer

 • CV

 • Personligt brev

Ansökan och personuppgifterna i den sparas i två år med stöd av rättslig förpliktelse. Ansökningshandlingarna för den som i slutändan får tjänsten kommer med stöd av rättslig förpliktelse att bevaras i vårt arkiv.

Arbetssökande

För att upprätthålla kontakter med myndighetspersoner eller andra intressenter

Berättigat intresse

 • Kontaktuppgifter t.ex. namn och adress

 • Företagsinformation eller liknande

 • Roll

 • Korrespondens och annan information rörande företagets intressen

 • Betalningsuppgifter

 • Korrespondens och annan information om supportärenden

Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt tillämplig lag eller myndighets beslut.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Automationsteknik kan komma att dela dina uppgifter med tredje part som är personuppgiftsbiträden till företagen ingående i Levinsgruppen, dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund/anställd.

Automationsteknik kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att Automationsteknik ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

Automationsteknik kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

 

Beroende på vilka kontakter du har haft med Automationsteknik kan företaget lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

 • Andra bolag inom Levinsgruppen som agerar personuppgiftsbiträde till Automationsteknik för vi ska kunna uppfylla de olika ändamålen som anges i denna policy. De lagliga grunderna för överföringen till våra koncernbolag är desamma som för vår egen behandling.

 • Statliga myndigheter, såsom Polismyndigheten eller Skatteverket, som vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till enligt lag eller myndighetsbeslut eller som vi lämnar ut personuppgifter till pga. misstanke om brott eller försök till brott. De kategorier av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, kontoinformation, orderinformation, betalningsuppgifter, användargenererade data och videoinspelningar baserat på rättslig förpliktelse som åligger Automationsteknik eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

Om du lägger en beställning eller genomför köp från Automationsteknik kan vi dessutom lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare inom ramen för hantering av dina beställningar och köp baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund:

 • Leverantörer, tillverkare, distributörer och underleverantörer av produkter och tjänster som Automationsteknik säljer som bland annat tillhandahåller produkterna och tjänsterna samt hjälper oss med supporttjänster såsom underhåll, reparation och kassering av returnerade produkter. Uppgifterna som lämnas är kontaktuppgifter och orderinformation.

 • Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter och tjänster till dig. Vi lämnar ut kontaktuppgifter och orderinformation till dessa mottagare.

 • Försäkringsgivare som tillhandahåller försäkringar för vissa av våra produkter och tjänster.

 • Samarbetspartners och leverantörer av betalningslösningar, t.ex. kortinlösande företag, banker, kreditinstitut och andra finansiella aktörer, som ser till att du kan genomföra betalningar och erbjuder dig olika finansieringslösningar. Uppgifterna som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer och betalningsuppgifter.

 • Kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsföretag eller banker som förser oss med underlag för att vi ska kunna säkerställa din betalningsförmåga, t.ex. kreditupplysningar, när du ansöker om kredit inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. Den uppgift som lämnas ut är identifikationsnummer.

 • Företag som tillhandahåller finansiella tjänster såsom reskontra och inkassoverksamhet som säkerställer att Automationsteknik får betalt för levererade produkter och tjänster inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. De av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, orderinformation och betalningsuppgifter.

Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

Den senast uppdaterade versionen av Automationstekniks integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

Automationsteknik har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på företagets webbplats.

Övrigt

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på de webbplatser Automationsteknik verkar på kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast till för informationssyfte. Eftersom Levins saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material tar företaget därför inte ansvar för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Tillgång, rättelse och radering till/av dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar, vidare har du rätt att begära rättelse om någon uppgift är felaktig. Om du vill ha ut ett registerutdrag mer än en gång om året så tar vi ut en mindre administrativ kostnad. Under vissa omständigheter kan du få dina personuppgifter raderade, till exempel om du inte givit samtycke eller återkallat ditt samtycke.

För frågor angående vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta vårt dataskyddsombud via växelnumret:

+46 (0) 10-472 02 00

dataskyddsombud@levinsgruppen.se.

+46 (0)10-472 02 50

Bäckhagsvägen 1
281 33 Hässleholm

 • YouTube
 • Instagram

Ett företag i

levinsgruppen 2009-07-01_b600px.png

©2020 Automationsteknik